Στην EMDI park υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης μόνιμων πελατών με συνδρομή.

Στις ρυθμίσεις ορίζουμε τον αριθμό παραστατικού συνδρομής. Προκαθορισμένο είναι το 122.

Εκδίδουμε παραστατικό συνδρομής με τη πινακίδα του οχήματος και τη περίοδο τιμολόγησης

Όταν ο μόνιμος πελάτης κάνει είσοδο ή έξοδο απο το χώρο στάθμευσης υπάρχει ενημέρωση όταν λήξει η συνδρομή

Οι συνδρομές και οι λήξεις τους φαίνονται συνολικά στις αναφορές