Μπορουμε να φτιάξουμε νέα πεδία ειδών εύκολα στις ρυθμίσεις:

Στις «Προσαρμοσμένα πεδία» προσθέτουμε τα πεδία που θέλουμε. Στον αριθμό πεδίο βάζουμε από το 1 εως το 10, συμπληρώνουμε τον τίτλο και τέλος αν θέλουμε να είναι αναζητήσιμο στις πωλήσεις επιλέγουμε «ναι» στη στήλη Κωδικός.

prostheta_pedia

Οι «Τιμές προσαρμοσμένων πεδίων» περιέχουν τις τιμές που μπορεί να πάρει κάθε πεδίο που έχουμε δημιουργήσει. Αν δεν ορίσουμε τιμές στο πεδίο μπορεί να καταχωρηθεί οτιδήποτε θέλει ο χρήστης.

times_prosthetwn_pediwn