Υπάρχει η δυνατότητα οι παραγγελίες από το e-shop να εισάγονται αυτόματα από την EMDI και παράλληλα να αποστέλλεται e-mail με επισυναπτόμενο τιμολόγιο σε pdf. Η σύνδεση με το e-shop γίνεται βάσει του επίσημου API.

Μπορείς να εγκαταστήσεις επιλέγοντας κατά την εγκατάσταση.

Ρυθμίσεις

Sync every
Ορίζουμε κάθε πόσα δευτερόλεπτα θα επαναλαμβάνεται η ενημέρωση. Αν βάλουμε μηδέν σταματάει.
Empty shipping address
Οι παραγγελίες εισάγονται στο αντίστοιχο παραστατικό με το τόπο αποστολής κενό ώστε να ανιχνεύονται από την απομακρυσμένη έκδοση παραστατικών η οποία είναι και υπεύθυνη για την αποστολή των e-mail με επισυναπτόμενο το παραστατκό.
Modify old documents
Αν τσεκάρουμε, ενημερώνονται και τα παλαιά παραστατικά, εφόσον υπάρχουν αλλαγές.

Προεπιλογές

Default payment ID
Προεπιλογή τρόπου πληρωμής είναι ο κωδικός γραμμής τρόπου πληρωμής
Default document ID
Προεπιλογή παραστατικού είναι ο κωδικός γραμμής παραστατικού
Default shipping ID
Προεπιλογή τρόπου αποστολής είναι ο κωδικός γραμμής τρόπου αποστολής

Στο σχόλιο εισάγεται μόνο το 1ο σκέλος εφόσον διαχωρίζεται με το σύμβολο ‘|’.

Οπότε αν το σχόλιο έχει τη παρακάτω μορφή

θα μπει στο σχόλιο