Υπάρχει η δυνατότητα οι παραγγελίες από το e-shop να εισάγονται αυτόματα από την EMDI και παράλληλα να αποστέλλεται e-mail με επισυναπτόμενο τιμολόγιο σε pdf. Η σύνδεση με το e-shop γίνεται βάσει του επίσημου πρωτοκόλλου.

Οι ρυθμίσεις είναι απλές:

Customers type ID      Κωδικός γραμμής σχέσης πελάτη
Payment text / ID       Κείμενο αναζήτησης μέσα στο σχόλιο που έρχεται από τη παραγγελία / Κωδικός γραμμής τρόπου πληρωμής
Document / ID            Κείμενο αναζήτησης μέσα στο σχόλιο που έρχεται από τη παραγγελία / Κωδικός γραμμής παραστατικού

Οι παραγγελίες εισάγονται στο αντίστοιχο παραστατικό με το τόπο αποστολής κενό ώστε να ανιχνεύονται από την απομακρυσμένη έκδοση παραστατικών η οποία είναι και υπεύθυνη για την αποστολή των e-mail με επισυναπτόμενο το παραστατκό.