Για να εξάγεις τα αρχεία για πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής τρίτου κατασκευαστή, επιλέγεις Έσοδα/Έξοδα/Αναφορές μετά Συνδεσιμότητα και τέλος ΕξαγωγήΕξαγωγή πελατών/προμηθευτών/κινήσεων.

Πεδία αρχείου πελατών/προμηθευτών

– Επωνυμία
– Κωδικός Πελάτη
– Λογαριασμός λογιστικής (από σχέσεις)
– ΑΦΜ Πελάτη
– Κωδικός ΔΟΥ
– Ονομασία ΔΟΥ
– Διεύθυνση εταιρίας
– Επάγγελμα
– Καθεστώς ΦΠΑ (1=κανονικό, 2=μειωμένο, 3=απαλλασόμενο)
– Περιοχή εταιρίας
– ΤΚ εταιρίας
– Τηλέφωνο εταιρίας
– FAX εταιρίας
– Κωδικός λογιστικής (Πελάτης ή προμηθευτής από σχέσεις)

Πεδία αρχείου κινήσεων

– A/A Κίνησης
– Κωδικός κίνησης (Έκδοση ή λήψη από ταμεία)
– Ημερομηνία κίνησης
– Κωδικός κίνησης (Ταμειακή ή συμψηφιστική βάσει τρόπου πληρωμής)
– Κωδικός παραστατικού λογιστικής (από παραστατικά)
– Αριθμός παραστατικού
– Σειρά
– Λογαριασμός Λογιστικής (από παραστατικά)
– Αξία χρέωσης
– Αξία πίστωσης
– Αιτιολογία γραμμής
– Ποσότητα ΜΥΦ
– Αξία ΜΥΦ
– Κωδικός πελάτη/προμηθευτή
– Αιτιολογία κίνησης