Η καρτέλα Έσοδα/Έξοδα/Αναφορές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο της EMDI Εμπορικής Διαχείρισης, αφού μέσω αυτής μπορείς να έχεις μια αναλυτική εικόνα και παρουσίαση των εσόδων και των εξόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητές σου.

Επιλέγοντας τα φίλτρα χρόνου και περιόδου, μπορείς να έχεις αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδά σου, ενώ επιπλέον, μπορείς να περιορίσεις ακόμα περισσότερο τη λίστα, επιλέγοντας τη χρήση ή μη ΦΠΑ καθώς και υπολογίζοντας το σύνολο ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Πατώντας το εικονίδιο με τον εκτυπωτή, μπορείς να εκτυπώσεις σε χαρτί ή να εκδόσεις σε αρχείο PDF την αναλυτική λίστα, για μελλοντική χρήση.