Η εξαγωγή παραστατικών σε excel γίνεται εύκολα.

Στις αναφορές επιλέγουμε την αναφορά 04.Γραμμές παραστατικών και διαλέγουμε τη περίοδο που επιθυμούμε να αποθηκεύσουμε (πχ. Προηγούμενος μήνας)

Τέλος επιλέγουμε το εικονίδιο του excel και αποθηκεύουμε τα δεδομένα.