Οι αναφορές φτιάχνονται εύκολα με τη χρήση της γλώσσας SQL και κάποιες εντολές της EMDI που ενσωματώνονται στα σχόλια.

Μεταβλητές που μπορείς να συμπεριλάβεις στο κώδικα

(χρησιμοποιούνται στην εντολή where)

:apo                                            ημερομηνία από
:ews                                            ημερομηνία εως

Περιγραφή αναφοράς           1η παράμετρος από εκτέλεση accounts
Κωδικός αναφοράς                2η παράμετρος από εκτέλεση accounts
:param1                                    3η παράμετρος από εκτέλεση accounts
:param2                                   4η παράμετρος από εκτέλεση accounts

:search                                      αναζήτηση για φόρμες που είναι τσεκαρισμένη η αναζήτηση
:orderby                                   προστίθεται αντί για την εντολή order by για ταξινόμηση

–nodecimals–                        απεριόριστα δεκαδικά

 

Πεδία στο κώδικα

(χρησιμοποιούνται στην εντολή select)
doc                                             ο αριθμός γραμμής πώλησης “Aa” (δημιουργία κουμπιού που ανοίγει πωλήσεις στο αντίστοιχο παραστατικό)
cus                                             ο αριθμός γραμμής πελάτη “Aa” (δημιουργία κουμπιού που ανοίγει τον αντίστοιχο πελάτη)
pro                                             ο αριθμός γραμμής προϊόντος “Aa” (δημιουργία κουμπιού που ανοίγει το αντίστοιχο είδος)
prd                                             ο αριθμός γραμμής προϊόντος “Aa” (δημιουργία κουμπιού που ανοίγει τα παραστατικά του αντίστοιχου είδους)
ksq                                             το αποτέλεσμά της χρησιμοποιείται στο script ενημέρωσης (δημιουργία κουμπιού που ανοίγει editor για αλλαγή/επεξεργασία δεδομένων)
eml                                             το e-mail για αποστολή|Όνομα|Αξία|Σύνδεσμος e-invoice|Αριθμός voucher (δημιουργία κουμπιού που στέλνει e-mail)
sms                                             το κινητό για αποστολή|Όνομα|Αξία|Σύνδεσμος e-invoice|Αριθμός voucher (δημιουργία κουμπιού που στέλνει sms)

NEXT VALUE FOR “gen_counter”  ο αριθμός γραμμής

 

Script ενημέρωσης

Στο παρακάτω παράδειγμα μπορούμε να επεξεργαστούμε και να αποθηκεύσουμε τα πεδία του επιλεγμένου πελάτη. Σημαντικό είναι ότι πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται το πεδίο “Aa”.

Υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης μέχρι 2  script χωρισμένα με ερωτηματικό “;”.

Το “πεδίο επεξεργασίας” το χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε μια λίστα επιλογών σε όποιο πεδίο επιθυμούμε. Στο “επιλογές πεδίου” γράφουμε χωρισμένες με κόμμα τις επιλογές που θέλουμε να έχει η λίστα.

Το “πεδίο ανάγνωσης” το χρησιμοποιούμε για να λαμβάνουμε τα περιεχόμενα ενός πεδίου της επιλογής μας.

Χρησιμοποιώντας το πεδίο του “συνδέσμου” μπορούμε να καλούμε μια εξωτερική εφαρμογή.

Όταν ο σύνδεσμος καλεί διεύθυνση διαδικτύου χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές:

#VL1 : πεδίο επεξεργασίας
#VL2: πεδίο ανάγνωσης

Σε περίπτωση που καλούμε κάποιο τοπικό πρόγραμα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές γιατί ορίζονται σαν 1η και 2η παράμετρο αντίστοιχα.

 

Εντολές της EMDI

Η πρώτη γραμμή μπορεί να περιλαμβάνει κάποιες εντολές της EMDI σαν σχόλιο της SQL και δημιουργείται αυτόματα κάθε φορά που κάνεις κάποια αλλαγή.

Περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που κάνουμε για μια αναφορά. Για παράδειγμα, αν θέλεις να δημιουργήσεις γράφημα, τότε συμπληρώνεις όπου xx το πεδίο για τον άξονα x, yy το πεδίο για τον άξονα y και xxlabel το πεδίο για τον τίτλο του άξονα x.

 

Αρίθμηση γραμμών

Για αρίθμηση γραμμών χρησιμοποίησε τη παρακάτω μεταβλητή μετά το select:

 

Χρώματα

Για να δώσουμε χρώμα έχουμε δυνατότητα να ορίσουμε μια μεταβλητή που παίρνει κάποιες τιμές (μέχρι 9) χωρισμένες με κόμμα π.χ.:

1,22,2,45,3,90,3,111,9

Το χρώμα που παίρνει η γραμμή αντίστοιχα είναι:

κίτρινο,κόκκινο,πράσινο,κίτρινο,κόκκινο,πράσινο,κίτρινο,κόκκινο,πράσινο