Για να συντάξουμε αναφορά Εσόδων-Εξόδων ανοίγουμε στο πρόγραμμα το πεδίο Έσοδα/Έξοδα/Αναφορές(μώβ εικονίδιο).Αρχικά καθορίζουμε το διάστημα στο οποίο θέλουμε να αναφέρεται η αναφορά και επιλέγουμε στο μενού, το πεδίο Αναφορές. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε το διάστημα από τις διαθέσιμες επιλογές.

Στη συνέχεια επιλέγουμε το είδος της αναφοράς που θέλουμε να εκδώσουμε από τις διαθέσιμες αναφορές που αφορούν τα Έσοδα-Έξοδα.

Τέλος επιλέγουμε τον τρόπο που θέλουμε να εξάγουμε την αναφορά.Έχουμε την δυνατότητα να εκτυπώσουμε, να εξάγουμε σε αρχείο της μορφής .xml ή .xls είτε ακόμα και να την στείλουμε συνημμένη με e-mail.