Στην έκδοση voucher, πατώντας δεξί κλικ στο εικονίδιο, έχουμε τις εξής επιλογές:

  • (Καμία επιλογή): Από προεπιλογή το πρόγραμμα εκδίσει voucher στα στοιχεία που είναι επιλεγμένα εκείνη τη στιγμή (σε αυτά που φαίνονται στην οθόνη)
  • Αν σε κάποιο παραστατικό έχουμε ενεργοποιήσει την έξτρα καρτέλα παράδοσης ή τις δύο έξτρα καρτέλες αποστολέα και παραλήπτη (Ρυθμίσεις->Παραστατικά->Αποδέκτες(στήλη)) τότε μπορούμε να ορίσουμε να εκδίδεται voucher πάντα σε κάποιο από αυτά τα στοιχεία επιλέγοντας αντίστοιχα:
    – Στοιχέια πελάτη
    – Παράδοση
    – Παραλήπτης
  • Προϊόντα παραστικού στο voucher: Με αυτή την επιλογή, εμφανίζεται κάτω από το voucher ένας πίνακας με τα προϊόντα του παραστατικού.