Στην έκδοση voucher, πατώντας δεξί κλικ στο εικονίδιο, έχουμε τις εξής επιλογές:

  • (Καμία επιλογή): Από προεπιλογή το πρόγραμμα εκδίσει voucher στα στοιχεία που είναι επιλεγμένα εκείνη τη στιγμή (σε αυτά που φαίνονται στην οθόνη)
  • Αν σε κάποιο παραστατικό έχουμε ενεργοποιήσει την έξτρα καρτέλα παράδοσης ή τις δύο έξτρα καρτέλες αποστολέα και παραλήπτη (Ρυθμίσεις->Παραστατικά->Αποδέκτες(στήλη)) τότε μπορούμε να ορίσουμε να εκδίδεται voucher πάντα σε κάποιο από αυτά τα στοιχεία επιλέγοντας αντίστοιχα:
    – Στοιχέια πελάτη
    – Παράδοση
    – Παραλήπτης
  • Προϊόντα παραστικού στο voucher: Με αυτή την επιλογή, εμφανίζεται κάτω από το voucher ένας πίνακας με τα προϊόντα του παραστατικού.

*** Σημαντικό!

Θα πρέπει να έχω κάποιον προκαθορισμένο browser στα windows για να μου ανοίγει η εκτύπωση .Συχνό πρόβλημα είναι να είχαμε κάποιον browser παλιά και να τον απεγκαταστήσαμε οπότε μένει κενό το προκαθορισμένο και δεν μπορούμε να έχουμε preview εκτύπωσης voucher.Τις προκαθορισμένες εφαρμογές μπορούμε να τις βρούμε από τα windows αν κάνουμε αναζήτηση με την λέξη default ή στα ελληνικά “προκαθορισμένες εφαρμογές “