Στο πελατολόγιο πάνω δεξιά πατάτε επιλογές –> επεξεργασία –> κλείδωμα διαγραφής πελατών/προμηθευτών. Έτσι εμφανίζεται το κουμπί διαγραφής.


Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα τους πελάτες που θέλετε και να τους διαγράψετε πατώντας Διαγραφή.