Υπάρχει η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής barcodes από αρχείο πατώντας Επεξεργασία->Εισαγωγή barcodes από αρχείο.

Το αρχείο που θα επιλεχθεί πρέπει να είναι τύπου csv με κωδικοποίση ANSI ή UTF8 και διαχωριστικό ‘|’ ή ‘;’.

Πεδία:

πχ.