Υπάρχει η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής barcodes από αρχείο πατώντας Επεξεργασία->Εισαγωγή barcodes από αρχείο.

Το αρχείο που θα επιλεχθεί πρέπει να είναι τύπου csv με κωδικοποίση ANSI και διαχωριστικό ‘|’.

Πεδία:

πχ.