Υπάρχουν κάποιες λέξεις – φράσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση τους κατά τη καταχώρηση ειδών.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΡ.ΕΠΙΤΑΓΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
Μεταφορικά
ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ