Στην καρτέλα ΑΠΟΘΗΚΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, υπάρχει η δυνατότητα προβολής των παραστατικών ανά είδος/υπηρεσία στα οποία αντιστοιχούν.

Από την καρτέλα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, επιλέγεις την καρτέλα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ/ΛΗΞΕΙΣ.

Σε αυτό τον πίνακα, εμφανίζονται τα παραστατικά για το συγκεκριμένο είδος ή υπηρεσία, την καρτέλα του οποίου έχεις ανοιχτή μπροστά σου.

Έτσι αν βρίσκεσαι μέσα στο είδος π.χ. ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ανοίγοντας την καρτέλα της ανάλυσης παραστατικών, θα εμφανιστούν σε λίστα όλα τα παραστατικά που αντιστοιχούν στο είδος ΣΕΝΤΟΝΙΑ, με τις ημερομηνίες, τον πελάτη/αγοραστή/προμηθευτή και την τελική τιμή κάθε παραστατικού.

Με αυτό τον τρόπο, μπορείς να έχεις πλήρη διαχείριση των προϊόντων/υπηρεσιών σου ανά πάσα στιγμή, ελέγχοντας συνεχώς τα παραστατικά, τις κινήσεις και τις πωλήσεις που τα αφορούν.