Υπάρχει η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής συνδυασμών ειδών από αρχείο πατώντας Επεξεργασία->Εισαγωγή συνδυασμών ειδών από αρχείο.

Το αρχείο που θα επιλεχθεί πρέπει να είναι τύπου csv με κωδικοποίση ANSI και διαχωριστικό ‘|’.

Πεδία:

πχ.