Υπάρχει η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής συνδυασμών ειδών από αρχείο πατώντας Επεξεργασία->Εισαγωγή συνδυασμών ειδών από αρχείο.

Το αρχείο που θα επιλεχθεί πρέπει να είναι τύπου csv με κωδικοποίση ANSI ή UTF8 και διαχωριστικό ‘|’ ή ‘;’.

Πεδία:

πχ.

Προσοχή! Τα δεκαδικά πρέπει να έχουν ως διαχωριστικό την τελεία.