Η καρτέλα αποθήκη/υπηρεσίες της EMDI συγκεντρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν στην επιχείρηση και τη δραστηριότητά σου.

Η καταχώρηση νέου είδους ή υπηρεσίας στην εμπορική διαχείριση είναι μια διαδικασία απλή και απαραίτητη, για την καλύτερη οργάνωση των προϊόντων, των δραστηριοτήτων αλλά και των υπηρεσιών που αφορούν στην επιχείρησή σου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Για να καταχωρήσεις νέο είδος ή υπηρεσία, πατάς το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ από το μενού της καρτέλας ΑΠΟΘΗΚΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Αμέσως μεταφέρεσαι στην καρτέλα ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Στα επόμενα, θα αναλύσουμε ένα-ένα τα πεδία της καρτέλας καταχώρησης.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην καρτέλα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, καταχωρείς τη βασική περιγραφή του είδους/υπηρεσίας που επιθυμείς.

Στο πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 1 επιλέγεις πρώτα τον τύπο για το είδος ή υπηρεσία που καταχωρείς και έπειτα καταχωρείς τον κωδικό ή το barcode της αρεσκείας σου στο πεδίο με το ροζ χρώμα. Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα μπορεί να καταχωρεί αυτόματα τους κωδικούς για τα είδη/υπηρεσίες με αύξοντα αριθμό, σε περίπτωση που επιθυμείς να παραλείψεις τη χειροκίνητη καταχώρηση.

Στο πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, καταχωρείς τον κωδικό ή barcode για τη συσκευασία του είδους, ενώ σημειώνεται ότι μπορείς να καταχωρήσεις και κωδικό για μεγάλο αριθμό προϊόντων, σε περίπτωση που η συσκευασία περιλαμβάνει περισσότερα του ενός προϊόντα.

Στο πεδίο ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, καταχωρείς τη βασική περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ώστε να είναι εύκολα αντιληπτά κατά την πλόηγηση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Στο πεδίο ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μπορείς να επιλέξεις μια κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών, ώστε το νέο είδος ή υπηρεσία που καταχωρείς να ταξινομηθεί σε μια ευρύτερη κατηγορία. Οι υποκατηγορίες και οι κατηγορίες ειδών μπορεί να επεξεργαστεί από την καρτέλα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της EMDI.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

kataxorisi-eidous-04

Στην καρτέλα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, καταχωρείς επιπλέον πληροφορίες για το νέο είδος ή υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, στο πεδίο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μπορείς να προσθέσεις πληροφορίες για το νέο είδος, σε κείμενο που μπορεί να έχει όση έκταση επιθυμείς.

Στα επιπλέον πεδία ΠΛΑΤΟΣ, ΕΜΒΑΔΟ, ΒΑΘΟΣ, ΟΓΚΟΣ, ΥΨΟΣ και ΒΑΡΟΣ μπορείς να καταχωρήσεις τις τιμές που αντιστοιχούν στο είδος που καταχωρείς.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΙΜΕΣ

kataxorisi-eidous-06

Στην καρτέλα ΤΙΜΕΣ, καταχωρείς την αξία, την ποσότητα και το ΦΠΑ για το είδος και την υπηρεσία.

Στο πεδίο ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 1, καταχωρείς την τιμή του είδους/υπηρεσίας άνευ ΦΠΑ, ενώ από το πεδίο ΦΠΑ δεξιά, επιλέγεις το ποσοστό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδος/υπηρεσία. Αυτόματα, η τελική τιμή του είδους με ΦΠΑ συμπληρώνεται από το πρόγραμμα, μέσα στο κίτρινο πεδίο, τέρμα δεξιά.

Ο αντίστροφος τρόπος καταχώρησης, δηλαδή εισαγωγή της τιμής με ΦΠΑ και αυτόματη συμπλήρωση από το πρόγραμμα της αρχικής, είναι επίσης εφικτή.

Στη δεύτερη διαδικασία, καταχωρείς την τελική τιμή με ΦΠΑ του είδους στο κίτρινο πεδίο, επιλέγεις έπειτα το ποσοστό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο προϊόν και η αρχική τιμή του προϊόντος συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα στο πράσινο πεδίο.

Η ίδια ακριβώς διαδικασία καταχώρησης ακολουθείται και στο πεδίο ΑΞΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 1.

Στο πεδίο ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, καταχωρείς την ποσότητα του είδους/υπηρεσίας που βρίσκεται καταχωρημένη στην αποθήκη.

Το πεδίο ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ είναι χρήσιμο για να καταχωρήσεις την ημερομηνία που πραγματοποίησες την τελευταία αλλαγή στη διαθεσιμότητα του είδους.

ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

kataxorisi-eidous-05

Στο πεδίο ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης ειδικού τιμοκαταλόγου για το είδος ή την υπηρεσία.

Με το πλήκτρο +, προσθέτεις νέο τιμοκατάλογο για το είδος που καταχωρείς ή επιλέγεις έναν από τους ήδη υπάρχοντες τιμοκαταλόγους που βρίσκονται καταχωρημένοι στην EMDI. Οι τιμοκατάλογοι είναι πλήρως διαχειρίσιμοι από την καρτέλα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ του εμπορικού προγράμματος.

Αφού επιλέξεις τον ετοιμο τιμοκατάλογο, η έκπτωση και η τελική τιμή του προϊόντος συνυπολογίζοντας τις εκτπώσεις, συμπληρώνεται αυτόματα για τη συγκεκριμένο είδος, όταν πωλείται με ισχύ συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου.

Σε περίπτωση που θέλεις να δημιουργήσεις νέο τιμοκατάλογο εξαρχής, δίνεις όνομα στον τιμοκατάλογο, καταχωρείς ποσοστό έκπτωσης και τα υπόλοιπα πεδία υπολογίζονται αυτόματα και συμπληρώνονται από την EMDI.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

kataxorisi-eidous-07

Στο πεδίο ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, καταχωρείς επιπρόσθετες πληροφορίες για το νέο είδος ή υπηρεσία.

Στο πεδίο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ μπορείς να επιλέξεις ια φωτογραφία από τον υπολογιστή σου ώστε να συνοδεύει το προϊόν ή την υπηρεσία, στο πεδίο URL μπορείς να καταχωρήσεις μια διεύθυνση σελίδας στο internet για το είδος, ενώ το πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗΚΕ συμπληρώνεται αυτόματα από το εμπορικό πρόγραμμα, για να είναι πάντα διαθέσιμη η ημερομηνία που καταχωρήθηκε το νέο είδος ή υπηρεσία.