Η διαδικασία μαζικής αλλαγής ΦΠΑ ειδών με διατήρηση ή μη της τελικής τιμής είναι αρκετά εύκολη.

Μαζική αλλαγή ΦΠΑ ειδών χωρίς διατήρηση της τελικής τιμής

Ανοίγουμε Αποθήκη/Υπηρεσίες και πάνω δεξιά στις επιλογές επιλέγουμε Επεξεργασία->Κλείδωμα διαγραφής, μαζικής μεταβολής & αντικατάστασης ειδών/υπηρεσιών. Επιβεβαιώνουμε ότι συμφωνούμε να ξεκλειδώσει.

Τώρα πρέπει να επιλέξουμε τα είδη που θέλουμε να αλλάξουμε το ΦΠΑ.
Στη λίστα ειδών πατάμε αριστερό κλικ στο ποντίκι μαζί με ctrl, στο πληκτρολόγιο, σε αυτά που θέλουμε να επιλέξουμε.  Αν θέλουμε να επιλέξουμε όλα τα είδη πατάμε ctrl+A.
Αν θέλουμε να επιλέξουμε είδη σε σειρά πατάμε αριστερό κλικ στο αρχικό είδος και πάλι αριστερό κλικ μαζί με shift στο τελικό είδος.

Μετά πάμε πάλι επιλογές επιλέγουμε Επεξεργασία->Μαζική μεταβολή πεδίων, επιλεγμένων.
Συμπληρώνουμε ΦΠΑ από πχ. 24 σε 13 και τσεκάρουμε δίπλα.

Τέλος πατάμε Μεταβολή τώρα.

Μαζική αλλαγή ΦΠΑ ειδών με διατήρηση της τελικής τιμής

Ανοίγουμε Αποθήκη/Υπηρεσίες και πάνω δεξιά στις επιλογές επιλέγουμε Επεξεργασία->Κλείδωμα διαγραφής, μαζικής μεταβολής & αντικατάστασης ειδών/υπηρεσιών. Επιβεβαιώνουμε ότι συμφωνούμε να ξεκλειδώσει.

Τώρα πρέπει να επιλέξουμε τα είδη που θέλουμε να αλλάξουμε το ΦΠΑ.
Στη λίστα ειδών πατάμε αριστερό κλικ στο ποντίκι μαζί με ctrl, στο πληκτρολόγιο, σε αυτά που θέλουμε να επιλέξουμε.  Αν θέλουμε να επιλέξουμε όλα τα είδη πατάμε ctrl+A.
Αν θέλουμε να επιλέξουμε είδη σε σειρά πατάμε αριστερό κλικ στο αρχικό είδος και πάλι αριστερό κλικ μαζί με shift στο τελικό είδος.

Μετά πάμε πάλι επιλογές επιλέγουμε Επεξεργασία->Μαζική μεταβολή πεδίων, επιλεγμένων.
Συμπληρώνουμε ΦΠΑ από πχ. 24 σε 13 και τσεκάρουμε δίπλα.
Ακριβώς από κάτω στο πεδίο Υπολογισμός τιμής επιλέγουμε Τελική τιμή=Καθαρή αξία+ΦΠΑ και τσεκάρουμε και αυτό δίπλα

Τέλος πατάμε Μεταβολή τώρα.

Για να δεις σε ποια είδη πρέπει να γίνει αλλαγή ΦΠΑ πάτα εδώ.

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΦΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΖΩ ΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΥΜΒΟΛΑ (. , # !)