Για να εμφανίσουμε τα σύνολα στην αποθήκη τσεκάρουμε στις  Επιλογές->Παράθυρα->Πεδία λίστας, τα σύνολα.

Τα σύνολα αποθήκης διαμορφώνονται βάσει 3 επιλογών:

  1. βάσει μέσης τιμής πώλησης/αγοράς
    Τα σύνολα παράγονται από το μέσο όρο αξιών, ποσοτήτων των παραστατικών αγορών και πωλήσεων. Η τιμή αγοράς και πώλησης που βρίσκεται στη καρτέλα του είδους δεν χρησιμοποιείται
  2. βάσει συνόλου πωλήσεων αγορών
    Τα σύνολα παράγονται από το σύνολο αξιών, ποσοτήτων των παραστατικών αγορών και πωλήσεων. Η τιμή αγοράς και πώλησης που βρίσκεται στη καρτέλα του είδους δεν χρησιμοποιείται
  3. βάσει αξίας πώλησης/αγοράς
    Τα σύνολα παράγονται από το σύνολο παραστατικών αγορών και πωλήσεων όμως με αξίες αγοράς και πώλησης που έχουν ορισθεί στη καρτέλα του είδους