Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών αυτόματα από άλλες εφαρμογές που είναι συνδεμένες με τη βάση δεδομένων της EMDI.
Η αναμονή για παραστατικά γίνεται από τις πωλήσεις που τρέχουν στο προσκήνιο.

Για να γίνει αυτό φτιάχνουμε μια συντόμευση (δίνεται η δυνατότητα και στα βήματα της εγκατάστασης της EMDI):

Επιλέγουμε τα παραστατικά που θα ανιχνεύει για εκτύπωση ή θεώρηση. Να σημειωθεί ότι αυτόματα ορίζονται τα παραστατικά που έχουν σχέση με τους χώρους.

Όταν τρέξουμε τη συντόμευση η EMDI τρέχει και φαίνεται το εικονίδιό της στα windows κάτω δεξιά. Όταν καταχωρηθεί ένα νέο παραστατικό στη βάση δεδομένων τότε η EMDI το ανιχνεύει και ακολουθεί η διαδικασία που έχουμε ορίσει στις ρυθμίσεις, εκτύπωση, θεώρηση κλπ.

Αποστολή e-mail με επισυναπτόμενο το παραστατικό σε pdf

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις για αποστολή e-mail και ο πελάτης διαθέτει e-mail τότε αποστέλλεται επισυναπτόμενο σε pdf.

Η απομακρυσμένη έκδοση παραστατικών θα πρέπει να τρέχει στο παρασκήνιο και στις ρυθμίσεις να έχουμε κάνει τις αντίστοιχες αλλαγές.

Έκδοση παραστατικών –> Εκεί βάζω των κωδικό του παραστατικού που θα σταλθεί.

Εκεί που λέει “βάσει”, είναι το πεδίο που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα για να ελέγχει αν πρέπει να στείλει email ή όχι.

Όταν το πεδίο είναι κενό στέλνει email, όταν περιέχει κάτι το προσπερνάει.

Σημαντικό!!

Αν έχουμε παλιά παραστατικά και θέλουμε να στέλνει από εδώ και πέρα email θα πρέπει με ένα query στη βάση να γεμίσουμε αυτό το πεδίο.

π.χ

Όπου custom2 είναι το προσαρμοσμένο πεδίο του παραστατικού.

Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί προσαρμοσμένο κείμενο για το email με τίτλο τον κωδικό του παραστατικού.

 

Τέλος, για να εκτελούνται πολλά με διαφορετικές ρυθμίσεις το καθένα μπορούμε να βάλουμε στη συντόμευση: