Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών αυτόματα από άλλες εφαρμογές που είναι συνδεμένες με τη βάση δεδομένων της EMDI.
Η αναμονή για παραστατικά γίνεται από τις πωλήσεις που τρέχουν στο προσκήνιο.

Για να γίνει αυτό φτιάχνουμε μια συντόμευση (δίνεται η δυνατότητα και στα βήματα της εγκατάστασης της EMDI):

Επιλέγουμε τα παραστατικά που θα ανιχνεύει για εκτύπωση ή θεώρηση. Να σημειωθεί ότι αυτόματα ορίζονται τα παραστατικά που έχουν σχέση με τους χώρους.

Όταν τρέξουμε τη συντόμευση η EMDI τρέχει και φαίνεται το εικονίδιό της στα windows κάτω δεξιά. Όταν καταχωρηθεί ένα νέο παραστατικό στη βάση δεδομένων τότε η EMDI το ανιχνεύει και ακολουθεί η διαδικασία που έχουμε ορίσει στις ρυθμίσεις, εκτύπωση, θεώρηση κλπ.

Αποστολή e-mail με επισυναπτόμενο το παραστατικό σε pdf

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις για αποστολή e-mail και ο πελάτης διαθέτει e-mail τότε αποστέλλεται επισυναπτόμενο σε pdf.