Το σύνολο παραστατικού επιμερίζεται με τον τρόπο που ορίζουμε στις ρυθμίσεις

Ο επιμερισμός γίνεται χειροκίνητα ή αυτόματα.

  • Αν γράψουμε το ποσό στο πεδίο του συνόλου και πατήσουμε enter
  • Υποχρεωτικά όταν το παραστατικό είναι ορισμένο να αποστέλλει στο myDATA, το σύνολο της γραμμής είναι αρνητικό και δεν είναι πρόσθετο. Στη περίπτωση αυτή όλες οι αρνητικές γραμμές που υπάρχουν διαγράφονται, οι περιγραφές τους μπαίνουν στο σχόλιο και η αξία επιμερίζεται

Εδώ το ποσό επιμερίζεται στις εκπτώσεις, ποσοστιαία

και εδώ στις αξίες.

Σε όλες τις περιπτώσεις το σύνολο παραμένει παραμένει ίδιο.