Μπορείς να ανοίγεις μια αναφορά στέλνοντας πληροφορίες για το τι θες να εμφανιστεί, από μια παρατρ:
1 Τίτλος αναφοράς
2 Κωδικός αναφοράς
3 param1 ( περισσότερες πληροφορίες )
4 param2 ( περισσότερες πληροφορίες )
5 Ημερομηνία από
6 Ημερομηνία εως
7 Για αυτόματη εκτύπωση και τερματισμό, 1

πχ.