Για τη σύνδεση με γενική λογιστική πρέπει υποχρεωτικά να μπουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί:

Σχέσεις

Προσδιορίζουμε αν είναι πελάτης ή προμηθευτής βάσει λογαριασμού λογιστικής

ΦΠΑ

Σε σχέση με το ΦΠΑ.

Στην απλή λογιστική χρησιμοποιούνται τα 2 τελευταία ψηφία – κολλάνε στο τέλος τους λογαριασμού που ορίζεται στο παραστατικό. Αν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί ολόκληρος ο λογαριασμός που έχουμε ορίσει στο ΦΠΑ, βάζουμε πριν ή μετά το λογαριασμό αστεράκι (*).

Υποκατηγορίες (προαιρετικό)

Σε σχέση με τις υποκατηγορίες.

 

Παραστατικά

Ανά παραστατικό μπαίνουν οι λογαριασμοί λογιστικής.

 

Τρόποι πληρωμής

Σε σχέση με το τρόπο πληρωμής.

 

Ταμεία

Σε σχέση με τα ταμεία.

Είναι σημαντικό να ορίσουμε τα ταμεία που εκδίδουν παραστατικά (Έκδοση Ναι)