Πολλές φορές έχουμε στη βάση διπλούς και τριπλούς πελάτες και προμηθευτές. Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης αυτών, διαγράφοντας τους επαναλαμβανόμενους, και συσχετισμό με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Πάτα στο πελατολόγιο->Πάνω δεξιά->Επεξεργασία->Ενοποίηση επαναλαμβανόμενων καταχωρήσεων
ή ενεργοποίησέ τη, ώστε όταν εισάγονται πελάτες από e-shop να ελέγχονται και να ενοποιούνται, στις Ρυθμίσεις->Σύνδεση e-shop->Έλεγχος πελατών. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ανά σχέση πελάτη.

 

 1. Η σύγκριση γίνεται με προτεραιότητα:
  • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ γίνεται αναζήτηση για αυτά, αλλιώς
  • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ γίνεται αναζήτηση για αυτά, αλλιώς
  • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ γίνεται αναζήτηση για αυτό, αλλιώς
  • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ γίνεται αναζήτηση για αυτή
 2. Η σύγκριση συνεχίζει μόνο αν υπάρχει επίθετο ή επωνυμία αλλιώς δεν γίνεται καμμία ενέργεια.
 3. Στη συνέχεια γίνεται αναζήτηση και στα παρακάτω εφόσον είναι συμπληρωμένα:
  • ΑΦΜ
  • ΟΝΟΜΑ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  • ΠΕΡΙΟΧΗ
 4. Σε αυτό το σημείο αν δεν υπάρχει και η Επωνυμία και το Όνομα και το Επίθετο, δεν γίνεται καμμία ενέργεια.
 5. Στη συνέχεια γίνεται αντικατάσταση στα πεδία μόνο εφόσον είναι κενά:
  • ΟΝΟΜΑ
  • ΕΠΙΘΕΤΟ
  • ΕΠΩΝΥΜΙΑ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  • ΠΕΡΙΟΧΗ
  • ΤΚ
  • ΤΘ
  • ΑΦΜ
  • ΔΟΥ
  • ΠΟΛΗ
 6. Και προσθήκη αν δεν υπάρχει το περιεχόμενο ή αν υπάρχει χωρισμένο με κόμμα:
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  • ΚΙΝΗΤΟ
  • EMAIL
  • ΣΧΟΛΙΟ
 7. Τέλος
  • ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ