Πολλές φορές έχουμε στη βάση διπλούς και τριπλούς πελάτες και προμηθευτές. Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης αυτών και συσχετισμό με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Πάτα στο πελατολόγιο->Πάνω δεξιά->Επεξεργασία->Ενοποίηση επαναλαμβανόμενων καταχωρήσεων
ή ενεργοποίησέ τη, ώστε όταν εισάγονται πελάτες από e-shop να ελέγχονται και να ενοποιούνται, στις Ρυθμίσεις->Σύνδεση e-shop->Έλεγχος πελατών.

Η σύγκριση γίνεται με προτεραιότητα:

 • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ και
 • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ και
 • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ και
 • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΘΕΤΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ τότε
  • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΦΜ και
  • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΝΟΜΑ και
  • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και
  • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Αν ισχύουν τα παραπάνω τότε γίνεται αντικατάσταση στα πεδία:

 • ΟΝΟΜΑ
 • ΕΠΙΘΕΤΟ
 • ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 • ΠΕΡΙΟΧΗ
 • ΤΚ
 • ΤΘ
 • ΑΦΜ
 • ΔΟΥ
 • ΠΟΛΗ

Και προσθήκη αν δεν υπάρχει το περιεχόμενο ή αν υπάρχει χωρισμένο με κόμμα:

 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 • ΚΙΝΗΤΟ
 • EMAIL
 • ΣΧΟΛΙΟ

Τέλος

 • ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ