Κάθε φορά που εισάγουμε από ένα αρχείο δεδομένα στην EMDI μεταβάλλεται η ημερομηνία κάθε γραμμής που τροποποιείται.

Για να το αποφύγουμε, όταν επιλέγουμε τα πεδία που θα εισαχθούν, σε μια κενή στήλη επιλέγουμε το πεδίο Τροποποίηση. Έτσι επειδή το πεδίο είναι κενό δεν θα επηρεαστεί και επομένως η ημερομηνία θα παραμείνει ως είχε.