Στην EMDI πέρα από την δυνατότητα να κάνουμε εισαγωγή δεδομένων από τις πωλήσεις,πελατολόγιο η αποθήκη υπάρχει και η δυνατότητα να τα περάσουμε από τις ρυθμίσεις.

Ανοίγω τις ρυθμίσεις και διαλέγω το πεδίο που θέλω να κάνω εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων.Στο παράδειγμα χρησιμοποιώ το πεδίο  Υποκατηγορίες ειδών για να περάσω κάποιες κατηγορίες στο πεδίο αυτό.

Από εκεί και πέρα ακολουθώ τα βήματα όπως και όταν κάνουμε εισαγωγή δεδομένων στις αγορές πωλήσεις ή στο πελατολόγιο.Διαλέγω το αρχείο δεδομένων που θέλω να κάνω εισαγωγή,αντιστοιχώ τις στήλες με το πεδίο που θέλω να περαστούν και πατάω εισαγωγή δεδομενων.