Η EMDI προσφέρει την δυνατότητα εισαγωγής προιόντων από text,csv ή excel στη τιμολόγηση.

Το αρχείο που μπορεί να εισαχθεί στην EMDI πρέπει να έχει μορφή Microsoft Excel 2007-365 (.xlsx) , Microsoft Excel 97-2003 (.xls) ή απλού κειμένου οριοθετημένου με κάποιο χαρακτήρα (.csv) . Πρέπει να είναι ένα αυτούσιο φύλλο εργασίας του Microsoft Excel ή μια εξαγωγή σε μορφή Excel ή csv.

Τα βήματα για να γίνει η εισαγωγή στην EMDI είναι πολύ απλά και εφαρμόζονται στην καρτέλα ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ του προγράμματος, δίνοντας πλέον την δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής προιόντων.

Ανοίγω τις ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ καί πηγαίνω πάνω δεξιά στις επιλογές –> επεξεργασία και διαλέγω την επιλογή εισαγωγή γραμμών παραστατικού από αρχείο.

Πατάω ναι στο μήνυμα που μου βγάζει και μετά μου ανοίγει το παράθυρο εισαγωγής αρχείων.

Διαλέγω την επιλογή Άνοιγμα βάσης κειμένου και θα μου ανοίξει το παράθυρο των windows για να διαλέξω το αρχείο μου.Διαλέγω το αρχείο με τα δεδομένα που θέλω να περάσω στις γραμμές παραστατικού.Αν είναι σωστοί οι τίτλοι των κελιών από το αρχείο μου τότε μπορώ να διαλέξω να γίνει ορισμός πεδίων αυτόματα.Αλλιώς πατάω όχι και φτιάχνω τα πεδία χειροκίνητα.

Προσέχω εκεί πού λέει Από .. Έως  ,όπου εκεί ουσιαστικά ορίζουμε ποια κελιά  θα περάσει στο παραστατικό μας.(συνήθως στα πρώτα κελιά είναι οι τίτλοι των κελιών οπότε το ρυθμίζουμε να ξεκινάει από την δεύτερη γραμμή.)

Επίσης κλικάρω και το Αναζήτηση και σε κωδικό αγοράς,barcode,custom πεδία για να μπορεί να ψάξει σε όλα τα πεδία που χρησιμοποιούμε σαν κωδικούς.

(στο συγκεκριμένο παράδειγμα το πεδίο item no είναι του προμηθευτή και δεν υπάρχει στο πρόγραμμα , υπάρχει όμως το πεδίο Bar code οπότε βάζω εκεί ότι είναι κωδικός είδους και την ποσότητα στη δίπλα στήλη)

 

Τέλος πατάω το κουμπί εισαγωγή για να ξεκινήσει το πρόγραμμα να περνάει τα δεδομένα.