Όταν διαγραφεί κάποιος πελάτης ή προμηθευτής τότε τα παραστατικά τους παύουν να υπολογίζονται και να εμφανίζονται στη λίστα παραστατικών.          Για να τα επαναφέρουμε πάμε ρυθμίσεις->αγορές/πωλήσεις->Διόρθωση παραστατικών

Μετά τη διόρθωση ανοίγουμε το πελατολόγιο και ψάχνουμε για καταχωρήσεις που η επωνυμία τους αρχίζει από *.

 

Οι πελάτες/προμηθευτές που είχαν διαγραφεί δημιουργήθηκαν ξανά, χωρίς όμως τα στοιχεία τους. Τα παραστατικά έχουν συνδυασθεί και πάλι οπότε θα διορθωθούν και τα υπόλοιπα και οι διαθεσιμότητες.

Παράλληλα συνδυάζονται και τα είδη που μπορεί να είχαν καταχωρηθεί χωρίς να συνδυασθούν.