Στην αποθήκη έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε τον τρόπο υπολογισμού κέρδους και διαφοράς, επιλέγοντας “Ορισμό περιόδου”.

  • βάσης μέσης τιμής πώλησης/αγοράς
  • βάσης συνόλου πωλήσεων/αγορών
  • βάσης αξίας πώλησης/αγοράς