Η διαθεσιμότητα κάθε είδους παράγεται από τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί και το περιλαμβάνουν. Για να δούμε αναλυτικά από τι προέρχεται η διαθεσιμότητα και αν είναι σωστή ανοίγουμε την Αποθήκη/Προϊόντα/Υπηρεσίες και επιλέγουμε το είδος που θέλουμε να ελέγξουμε.

Μέσα στη καρτέλα του είδους πατάμε Παραστατικά/Λήξεις. Πρέπει η περίοδος υπολογισμού να είναι Πάντα και η κίνηση Εισαγωγή/Εξαγωγή εμπορευμάτων:

Εδώ βλέπουμε όλα τα παραστατικά που περιλαμβάνουν το επιλεγμένο είδος καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες. Στη στήλη Ποσ. είναι η ποσότητα του είδους ανά παραστατικό και στη στήλη Πρόοδος Ποσ. η προοδευτική διαθεσιμότητα.

Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπουμε την συνολική ποσότητα που έχει αναπαραχθεί από τα παραστατικά.