ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Αγορές / Πωλήσεις

Μεριδοποίηση – Παραγωγή

Αν θέλουμε να φτιάξουμε νέα προϊόντα που παράγονται από υπάρχοντα είδη πρέπει πρώτα από όλα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραστατικό, το δελτίο εσωτερικής διακίνησης.   Στο παρακάτω παράδειγμα αφαιρούμε από την αποθήκη μας το ύφασμα, τα κουμπιά και τη κλωστή που απαιτούνται για να παράξουμε 5 φορέματα.  

Απομακρυσμένη έκδοση παραστατικών

Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών αυτόματα από άλλες εφαρμογές που είναι συνδεμένες με τη βάση δεδομένων της EMDI. Η αναμονή για παραστατικά γίνεται από τις πωλήσεις που τρέχουν στο προσκήνιο. Για να γίνει αυτό φτιάχνουμε μια συντόμευση (δίνεται η δυνατότητα και στα βήματα της εγκατάστασης της EMDI): Επιλέγουμε τα παραστατικά που θα ανιχνεύει για εκτύπωση […]

Διαγραφή ειδών με μηδενική ποσότητα στη καταχώρηση παραστατικού

Η δυνατότητα διαγραφής μηδενικών ειδών (χωρίς ποσότητα) στη καταχώρηση παραστατικού ενεργοποιείται στις ρυθμίσεις: Υπάρχει η επιλογή να γίνεται και στα πρόσθετα είδη.

Τελευταία τιμή αγοράς είδους στην καταχώρηση παραστατικού

Στη δημιουργία παραστατικού όταν επιλέγουμε ένα είδος υπάρχει η δυνατότητα να μπαίνει η τελευταία τιμή που έχει αγοραστεί από τον επιλεγμένο προμηθευτή/πελάτη. Αν η τελευταία τιμή αγοράς είναι μηδενική τότε μπαίνει η τιμή αγοράς που έχουμε ορίσει στο είδος στην αποθήκη. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή πρώτα από όλα φτιάχνουμε ένα τιμοκατάλογο: Αντίστοιχα ορίζουμε […]

Last modified.: 17/07/2019 Αγορές / Πωλήσεις

Τελευταία τιμή πώλησης είδους στην καταχώρηση παραστατικού

Στη δημιουργία παραστατικού όταν επιλέγουμε ένα είδος υπάρχει η δυνατότητα να μπαίνει η τελευταία τιμή που έχει πουληθεί στον επιλεγμένο πελάτη/προμηθευτή. Αν η τελευταία τιμή πώλησης είναι μηδενική τότε μπαίνει η τιμή πώλησης που έχουμε ορίσει στο είδος στην αποθήκη. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή πρώτα από όλα φτιάχνουμε ένα τιμοκατάλογο: Αντίστοιχα ορίζουμε τη […]

Last modified.: 18/07/2019 Αγορές / Πωλήσεις

Έλεγχος αντικαταβολών από αρχείο της εταιρίας courier

Στην EMDI Εμπορική Διαχείριση υπάρχει η δυνατότητα για έλεγχο αντικαταβολών από αρχείο που έχει στείλει η εταιρία courier. Αρχικά στις Ρυθμίσεις–>Αγορές/πωλήσεις μπορούμε να ορίσουμε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο πεδίο (πχ Εξόφληση Αντικαταβολής): Ακολούθως στις Αγορές/πωλήσεις, πηγαίνουμε στη Λίστα παραστατικών–>Επιλογές (3 τελείες πάνω δεξιά)–>Τροποποίηση πεδίων παραστατικών βάση αρχείου και ανοίγουμε το αρχείο. Επιλέγουμε τα πεδία, […]

Ορισμός κατώτατης τιμής είδους

Στην EMDI υπάρχει η δυνατότητα ορισμού κατώτατης τιμής πώλησης. Με αυτό το τρόπο όταν δημιουργείται παραστατικό και πάμε να αλλάξουμε τη τιμή από ένα είδος υπάρχει ενημέρωση όταν η τιμή που δίνουμε είναι κατώτερη της ορισμένης. Πρώτα από όλα δημιουργούμε ένα τιμοκατάλογο «Κατώτερη τιμή». Τον συμπληρώνουμε στο πεδίο «Κατώτερη τιμή πώλησης». Τέλος σε κάθε είδος […]

Αυτόματη αντιγραφή και καταχώρηση παραστατικού και αναμονή αφού γίνει αντιγραφή σε άλλο

Στο παραστατικό που επιλέγουμε για να το κάνουμε κάτι άλλο πρέπει στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά να ορίσουμε στο σχετικό το παραστατικό που θέλουμε να καταλήξει η διαδικασία. Σε αυτή τη περίπτωση γίνεται το εξής: Επιλέγουμε στη λίστα παραστατικών 1 παραστατικό Πατάμε το ραβδάκι και επιλέγουμε σε τι θέλουμε να το μετατρέψουμε->Αυτόματα Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, γίνεται αυτόματη […]

Last modified.: 27/07/2019 Αγορές / Πωλήσεις

Υπολογισμός ποσότητας με βάση τη ποσότητα συσκευασίας

Πρώτα από όλα πρέπει να ρυθμίσουμε την ποσότητα γραμμής παραστατικού να υπολογίζεται, επιλέγοντας το «1ης ποσότητας, μεταβλητή» από τις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Ιδιότητες γραμμών παραστατικού-> Πρόσθετες μονάδες. Υπολογισμός. Ορίζουμε στο παραστατικό που θέλουμε ενεργή τη λειτουργία πηγαίνοντας ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά. Επιλέγουμε στο παρασταστατικό στα ειδικά πεδία «Μονάδα Μέτρησης 2». Μετά πρέπει να ρυθμίσουμε τη ποσότητα της συσκευασίας σε κάθε είδος. […]

Φίλτρα επιλογής ειδών στην έκδοση παραστατικού

Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν έχουμε στα είδη χρώμα, μέγεθος ή κάτι παρεμφερές. Την στιγμή που εκδίδουμε παραστατικό όταν έχουμε είδη με ίδιο πρόθεμα κωδικού και κάνουμε αναζήτηση μας βγάζει όλα τα αντίστοιχα είδη. Αν θέλουμε να επιλέξουμε για παράδειγμα να δούμε μόνο τα είδη με συγκεκριμένο νούμερο ή χρώμα πρέπει να ρυθμίσουμε […]

1 2 3 7