Διόρθωση καθυστέρησης αν η ενοικίαση έγινε σε ημέρα αργίας.
Επισήμανση καθυστερημένων ταινιών πάνω από εβδομάδα με μύνημα και χρώματα.
Δυνατότητα αλλαγής τελικού ποσού σε περίπτωση έκπτωσης ή μειωμένης τιμής. Σε αυτή τη περίπτωση η ταινία καταγράφεται με βάση τη νέα τιμή.
Το πληρωτέο από την επαναλαμβανόμενη εναλλαγή ενοικιαζομένων σε οφειλομένων ταινιών έδειχνε λάθος.
Μεγαλώσαμε την ημερομηνία και την ώρα στη παράθυρο των ενοικιάσεων.
Στις περιόδους νοικιασμένων ταινιών προστέθηκαν οι καθυστερημένες ταινίες 1 εβδομάδας και…
Επίσης μόλις ανοίγει το παράθυρο ενοικιάσεων υπάρχει άμεση ενημέρωση για τις καθυστερημένες ταινίες.
Οι νοικιασμένες ταινίες χρωματίζονται αυτοματα ανάλογα με την ημερομηνία ενοικίασης.