Χειροκίνητη αποστολή 

Ανοίγουμε έσοδα/έξοδα/αναφορές και πατάμε το myDATA.

Επιλέγουμε τη περίοδο που θέλουμε να στείλουμε και πατάμε “Αποστολή σε myDATA”

 

 

Αυτόματη αποστολή