Όπως αναφέρουμε εδώ, υπάρχει η δυνατότητα μαζικής αποστολής διαθεσιμοτήτων ειδών σε e-shop.

Αντί να στέλνουμε το πεδίο διαθεσιμότητας μπορούμε να επιλέξουμε ένα προσαρμοσμένο πεδίο.

  1. Αντιγράφουμε τη βάση και την ονομάζουμε null. Επιλέγουμε έτσι ώστε να είναι από τη δεξιά πλευρά
  2. Γράφουμε το σύνδεσμο που αποστέλλονται οι διαθεσιμότητες στο e-shop
  3. Συμπληρώνουμε τον αριθμό προσαρμοσμένου πεδίου που θέλουμε με κατάληξη το γράμμα “t”