Όταν συγχρονίζουμε 2 βάσεις δεδομένων υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφή της διαθεσιμότητας της μιας βάσης σε προσαρμοσμένο πεδίο της άλλης.

  1. Επιλέγουμε τα ταμεία που θέλουμε στα διακινούμενα είδη να αντιγράφεται η διαθεσιμότητα σε προσαρμοσμένο πεδίο της άλλης βάσης. Στην περίπτωση που δεν συμπληρώσουμε ταμεία, λειτουργεί με όλα
  2. Ορίζουμε τις βάσεις με τέτοιο τρόπο ώστεη φορά του συγχρονισμού να είναι δεξιά
  3. Τσεκάρουμε ώστε να ενημερώνονται τα είδη που έχουν διακινηθεί
  4. Τσεκάρουμε για να πραγματοποιείται πρώτα επαναυπολογισμός διαθεσιμότητας. Δεν είναι υποχρεωτικό
  5. Γράφουμε τον αριθμό προσαρμοσμένου πεδίου που θέλουμε να αντιγράφεται η διαθεσιμότητα