Η EMDI Εμπορική Διαχείριση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να στέλνει αυτόματα email χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του συγχρονισμού.

Προτού γίνουν οι ρυθμίσεις στον συγχρονισμό, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια κενή βάση δεδομένων null (ή απλά αντιγραφή της main).

Ακολούθως οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον συγχρονισμό είναι οι εξής:

Βασικοί κανόνες αποστολής

  1. Αν επιλέξουμε βάσει ημερομηνίας τότε θα αποστέλλονται sms, email με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, αλλιώς με την ημερομηνία τροποποίησης. Στη περίπτωση που χρησιμοποιείται η σύνδεση με e-shop χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση τότε καλό είναι να επιλέγεται η ημερομηνία τροποποίησης,
  2. Αν επιλέξουμε με voucher τότε θα αποστέλλονται sms, email μόνο όταν στο παραστατικό έχει συμπληρωθεί το πεδίο voucher.
  3. Αν έχουμε τσεκάρει την επιλογή νέα παραστατικά, τότε θα αποστέλλονται sms, email μόνο όταν βρεθούν νέα παραστατικά και όχι σε παλιά που μπορεί να έχουν τροποποιηθεί.

* Τον κωδικό γραμμής ταμείου τον βρίσκουμε στις Ρυθμίσεις –> Ταμεία:

* * Στα παραστατικά αποστολής e-mail βάζουμε το κωδικό γραμμής του παραστατικού (Ρυθμίσεις –> Παραστατικά):

* * * Πατώντας στις 3 τελείες φτιάχνουμε το κείμενο που θα στέλνεται αυτόματα. Στο κείμενο αυτό μπορούν να προστεθούν και μεταβλητές από το παραστατικό όπως ο αριθμός voucher (Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο link: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ EMAIL – E-INVOICING).