Η EMDI Εμπορική Διαχείριση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να στέλνει αυτόματα email χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του συγχρονισμού.

Προτού γίνουν οι ρυθμίσεις στον συγχρονισμό, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια κενή βάση δεδομένων null (ή απλά αντιγραφή της main).

Ακολούθως οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον συγχρονισμό είναι οι εξής:

* Τον κωδικό γραμμής ταμείου τον βρίσκουμε στις Ρυθμίσεις –> Ταμεία:

* * Στα παραστατικά αποστολής e-mail βάζουμε το κωδικό γραμμής του παραστατικού (Ρυθμίσεις –> Παραστατικά):

* * * Πατώντας στις 3 τελείες φτιάχνουμε το κείμενο που θα στέλνεται αυτόματα. Στο κείμενο αυτό μπορούν να προστεθούν και μεταβλητές από το παραστατικό όπως ο αριθμός voucher (Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο link: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ EMAIL – E-INVOICING).