Εδώ γράφουμε το σύνδεσμο του e-shop που ενημερώνει για μεταβολές ειδών

π.χ. https://www.sbzsystems.com/update_data.php

Δίπλα στα «πεδία» γράφουμε τον αριθμό πεδίου των προσαρμοσμένων πεδίων που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην εξαγωγή. Για πάνω από 1 προσαρμοσμένο πεδίο χωρίζουμε με κόμμα.

Στο πεδίο «τιμές» γράφουμε το κωδικό γραμμής των τιμοκαταλόγων που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην εξαγωγή. Για πάνω από 1 τιμοκατάλογο χωρίζουμε με κόμμα.

Τέλος επιλέγουμε αν οι τιμές θα στέλνονται με ΦΠΑ ή όχι.

Όλες οι αλλαγές στέλνονται μαζί σε ένα αρχείο κειμένου με ονομασία «web_product_data.tmp» στη παρακάτω μορφή:

 

Σημαντικά

  • Αν η απάντηση από το σύνδεσμο είναι κενή σελίδα, θεωρείται ότι η διαδικασία απέτυχε.
  • Ενημερώνεται το είδος μόνο αν έχει ενημερωθεί με κάποιο τρόπο:
    • έχει γίνει αποθήκευση στο είδος
    • έχει καταχωρηθεί παραστατικό με κίνηση (με «Καμμία» κίνηση δεν επηρεάζεται το είδος οπότε και δεν αποστέλλεται πληροφορία)
  • Αν τα είδη δεν ανεβαίνουν στο site τότε έλεγξε αν δημιουργείται στο φάκελο της EMDI, personal\user το αρχείο «web_product_data.tmp». Αν δεν υπάρχει τότε μπορείς να ορίσεις μια προηγούμενη ημερομηνία και να συγχρονίσεις πάλι: