Εδώ γράφουμε το σύνδεσμο του e-shop που ενημερώνει για μεταβολές ειδών

π.χ. https://www.sbzsystems.com/update_data.php

Δίπλα στα “πεδία” γράφουμε τον αριθμό πεδίου των προσαρμοσμένων πεδίων που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην εξαγωγή. Για πάνω από 1 προσαρμοσμένο πεδίο χωρίζουμε με κόμμα.

Στο πεδίο “τιμές” γράφουμε το κωδικό γραμμής των τιμοκαταλόγων που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην εξαγωγή. Για πάνω από 1 τιμοκατάλογο χωρίζουμε με κόμμα.

Τέλος επιλέγουμε αν οι τιμές θα στέλνονται με ΦΠΑ ή όχι.

Όλες οι αλλαγές στέλνονται μαζί σε ένα αρχείο κειμένου με ονομασία “web_product_data.tmp” στη παρακάτω μορφή:

Σε περίπτωση που τα προσαρμοσμένα πεδία είναι παραπάνω από 5, το αποτέλεσμα διαμορφώνεται ως εξής:

 

Σημαντικά

  • Αν η απάντηση από το σύνδεσμο είναι κενή σελίδα, θεωρείται ότι η διαδικασία απέτυχε.
  • Ενημερώνεται το είδος μόνο αν έχει ενημερωθεί με κάποιο τρόπο:
    • έχει γίνει αποθήκευση στο είδος
    • έχει καταχωρηθεί παραστατικό με κίνηση (με “Καμμία” κίνηση δεν επηρεάζεται το είδος οπότε και δεν αποστέλλεται πληροφορία)
  • Αν τα είδη δεν ανεβαίνουν στο site τότε έλεγξε αν δημιουργείται στο φάκελο της EMDI, personal\user το αρχείο “web_product_data.tmp”. Αν δεν υπάρχει τότε μπορείς να ορίσεις μια προηγούμενη ημερομηνία και να συγχρονίσεις πάλι:

 

***Προσοχή στα link αποστολής συνολικής διαθεσιμότητας και αποστολής ειδών δεν βάζω το www μπροστά γιατί δεν κάνει redirect.