Αν υπάρχουν πολλά καταστήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους και πρέπει το κάθε ένα από αυτά να έχει εικόνα για τις διαθεσιμότητες όλων τότε πρέπει στο συγχρονισμό να στέλνουμε τις διαθεσιμότητες σε προσαρμοσμένα πεδία.

Για 3 καταστήματα πρέπει να δημιουργήσουμε 4 προσαρμοσμένα πεδία, που το ένα από αυτά θα έχει το σύνολο:

Στο συγχρονισμό δημιουργούμε 3 εταιρίες και συνδέουμε τις αντίστοιχες βάσεις. Πρέπει να έχουμε πάντα 1 server ώστε να μοιράζει τα δεδομένα, στο παράδειγμα το κατάστημα “KETS”. Τα υπόλοιπα καταστήματα τα συνδέουμε στο κεντρικό:

Ρυθμίζουμε κάθε ένα από τα καταστήματα πατώντας διπλό κλικ πάνω του. Συμπληρώνουμε στον Αριθμό προσαρμοσμένου πεδίου τους αριθμούς προσαρμοσμένων πεδίων χωρισμένους με κόμμα. Στο τρέχον κατάστημα βάζουμε δίπλα το σύμβολο “c”, στο κεντρικό το “s” και για το σύνολο το “t”.

Το 1 κατάστημα έχει προσαρμοσμένο πεδίο με αριθμό 1 (οπότε 1c), το κατάστημα 3 που είναι και ο server τον αριθμό 3 (οπότε 3s) και το σύνολο όλων των καταστημάτων τον αριθμό 4 (οπότε 4t):

Το 2 κατάστημα έχει προσαρμοσμένο πεδίο με αριθμό 2 (οπότε 2c), το κατάστημα 3 που είναι και ο server τον αριθμό 3 (οπότε 3s) και το σύνολο όλων των καταστημάτων τον αριθμό 4 (οπότε 4t):

Μετά το τέλος του συγχρονισμού τα 4 προσαρμοσμένα πεδία πρέπει να είναι ίδια μεταξύ των καταστημάτων και αντίστοιχα με τις διαθεσιμότητες: