Με το συγχρονισμό μπορείς να συνδέσεις πολλά καταστήματα σε μια κεντρική βάση. Οι πελάτες και τα είδη πρέπει να είναι κοινά σε όλα τα καταστήματα ενώ τα παραστατικά ανά κατάστημα ώστε να διατηρούνται και οι σωστές διαθεσιμότητες και υπόλοιπα.

Για να μπορείς να καταχωρείς νέους πελατες ή προϊόντα στη κεντρική βάση πρέπει να την επιλέξεις στις ρυθμίσεις:

Τέλος πρέπει να ρυθμίσεις το συγχρονισμό ώστε να αποστέλλει από τη κεντρική βάση στα καταστήματα τους πελάτες και τα είδη.