Εδώ γράφουμε το σύνδεσμο του e-shop που ενημερώνει τη διαθεσιμότητα. Η μεταβλητή #PID χρησιμοποιείται για το κωδικό του είδους και η μεταβλητή #STO τη διαθεσιμότητα.

π.χ. https://www.sbzsystems.com/stockupdate.php?productid=#PID&quantity=#STO

 

Αν δεν ορίσουμε μεταβλητή τότε οι διαθεσιμότητες στέλνονται με τη μέθοδο POST, όλες μαζί στο αρχείο κειμένου “web_availabilities.tmp” με τη παρακάτω μορφή:

π.χ. https://www.sbzsystems.com/stockupdate.php?action=upload_stock

Όπου:
product code: ο κωδικός του είδους
quantity: η διαθεσιμότητα
barcodes: τα barcode του είδους χωρισμένα με κόμμα

Παράδειγμα λήψης αρχείου από EMDI μέσω PHP:

 

 

 

Συγχρονισμός προσαρμοσμένου πεδίου σε διαθεσιμότητα

Επίσης το άθροισμα της διαθεσιμότητας των πεδίων που έχουμε ορίσει πηγαίνουν στο προσαρμοσμένο πεδίο με κατάληξη “t”.

 

Σημαντικά

  • Αν η απάντηση από το σύνδεσμο είναι κενή σελίδα, θεωρείται ότι η διαδικασία απέτυχε.
  • Αν δεν ορισθούν προσαρμοσμένα πεδία τότε στέλνεται η κανονική διαθεσιμότητα.
  • Ενημερώνεται το είδος μόνο αν έχει ενημερωθεί με κάποιο τρόπο:
    • έχει γίνει αποθήκευση στο είδος
    • έχει καταχωρηθεί παραστατικό με κίνηση (με “Καμμία” κίνηση δεν επηρεάζεται το είδος οπότε και δεν αποστέλλεται πληροφορία)
  • Αν δεν ανοίγει το παράθυρο της Επιλογής στο συγχρονισμό είναι γιατί δεν έχουμε ορίσει το ζεύγος των θέσεων μεταξύ των οποίων θα γίνει ο συγχρονισμός.Πηγαίνω Από το κουμπί χρήσεις/Εταιρείες  και ρυθμίζω το tab απομακρυσμένη βάση.
  • Η “Τρέχουσα βάση” θα πρέπει να είναι πάντα η κύρια βάση μας (συνήθως η main) ενώ η “Απομακρυσμένη βάση” αυτή στην οποία θα στέλνωνται τα δεδομένα (συνήθως η null).
  • Αν οι διαθεσιμότητες δεν ανεβαίνουν στο site τότε έλεγξε αν δημιουργείται στο φάκελο της EMDI, personal\user το αρχείο “web_availabilities.tmp”. Αν δεν υπάρχει τότε μπορείς να ορίσεις μια προηγούμενη ημερομηνία και να συγχρονίσεις πάλι: