ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Συγχρονισμός Βάσεων

Αυτόματη αποστολή email (με συγχρονισμό)

Η EMDI Εμπορική Διαχείριση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να στέλνει αυτόματα email χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του συγχρονισμού. Προτού γίνουν οι ρυθμίσεις στον συγχρονισμό, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια κενή βάση δεδομένων null (ή απλά αντιγραφή της main). Ακολούθως οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον συγχρονισμό είναι οι εξής: * Τον κωδικό γραμμής ταμείου τον […]

Περιοδική μαζική ενημέρωση του e-shop για μεταβολές ειδών

Εδώ γράφουμε το σύνδεσμο του e-shop που ενημερώνει για μεταβολές ειδών π.χ. https://www.sbzsystems.com/update_data.php Δίπλα στα «πεδία» γράφουμε τον αριθμό πεδίου των προσαρμοσμένων πεδίων που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην εξαγωγή. Για πάνω από 1 προσαρμοσμένο πεδίο χωρίζουμε με κόμμα. Στο πεδίο «τιμές» γράφουμε το κωδικό γραμμής των τιμοκαταλόγων που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην εξαγωγή. Για πάνω […]

Περιοδική μαζική ενημέρωση του e-shop για τις διαθεσιμότητες

Εδώ γράφουμε το σύνδεσμο του e-shop που ενημερώνει τη διαθεσιμότητα. Η μεταβλητή #PID χρησιμοποιείται για το κωδικό του είδους και η μεταβλητή #STO τη διαθεσιμότητα. π.χ. https://www.sbzsystems.com/stockupdate.php?productid=#PID&quantity=#STO   Αν δεν ορίσουμε μεταβλητή τότε οι διαθεσιμότητες στέλνονται όλες μαζί στο αρχείο κειμένου «web_availabilities.tmp» με τη παρακάτω μορφή:

Όπου: product code: ο κωδικός του είδους quantity: […]

Συγρονισμός διαθεσιμότητας σε προσαρμοσμένα πεδία αποθήκης για σύνδεση καταστημάτων μέσω internet

Αν υπάρχουν πολλά καταστήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους και πρέπει το κάθε ένα από αυτά να έχει εικόνα για τις διαθεσιμότητες όλων τότε πρέπει στο συγχρονισμό να στέλνουμε τις διαθεσιμότητες σε προσαρμοσμένα πεδία. Για 3 καταστήματα πρέπει να δημιουργήσουμε 4 προσαρμοσμένα πεδία, που το ένα από αυτά θα έχει το σύνολο: Στο συγχρονισμό δημιουργούμε 3 εταιρίες […]

Ρύθμιση αποστολής SMS

Η EMDI συνδέεται σχεδόν με όλες τις εταιρίες αποστολής SMS. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι παρακάτω προεπιλογές (αν δεν υπάρχει η εταιρία που έχεις επιλέξει εμείς θα σε βοηθήσουμε να τη ρυθμίσεις):       Βασικές ρυθμίσεις Στις ρυθμίσεις->Γενικές ρυθμίσεις->Ρύθμιση αποστολών, γράφεις πρώτα το όνομα χρήστη, το κωδικό και τον αποστολέα και μετά επιλέγεις την […]

Συγχρονισμός βάσεων δεδομένων της EMDI

Ο συγχρονισμός βάσεων δεδομένων της EMDI, είναι απαραίτητος όταν δουλεύουμε με διαφορετικές βάσεις δεδομένων ή δικτυακά. Οι πελάτες/προμηθευτές συγχρονίζονται είτε προς μια κατεύθυνση είτε αμφίδρομα. Τα είδη, συγχρονίζονται μόνο προς μια κατευθυνση. Οι αγορές/πωλήσεις συγχρονίζονται μόνο προς μια κατευθυνση. Οι τιμοκατάλογοι συγχρονίζονται μόνο προς μια κατευθυνση. Οι υπενθυμίσεις συγχρονίζονται μόνο προς μια κατευθυνση. Υπάρχει δυνατότητα […]